Borelokasjonen ligg omkring 100 kilometer nordaust for Skarvfeltet og 170 kilometer sørvest for Røstøyan.

Brønn 6608/6-1, som blir kalla Vågar, har følgjande geografiske koordinatar:

  • 66°30'2.693" Nord
  • 8°56'19.294" Aust

Havdjupna på staden er 288 meter.

Planlagt borestart for brønnen er i tredje kvartal 2019. Boreoperasjonane er venta å vara i 27 dagar.

Brønnen skal borast med Deepsea Stavanger som er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygd i Sør-Korea i 2010. Ho er eigd og operert av Odfjell Drilling.

Vi gav samsvarsfråsegn (SUT) til Deepsea Stavanger 16. mars 2017.