Brønn 2/1-17 ligg om lag 276 kilometer sørvest for Stavanger, og dei geografiske koordinatane er:

  • 56° 49' 6.15" N
  • 03° 08' 19.69" A

Havdjupna på staden er 66 meter.

Boringa startar tidlegast medio august og er anslått å vara i om lag 40 dagar.

Brønn 2/1-17 skal boras med den flyttbare boreinnretninga Maersk Interceptor.

Maersk Interceptor er ei oppjekkbar boreinnretning levert av Keppel Shipyard i Singapore i 2014. Innretninga er operert av Maersk Drilling Norge AS og fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i desember 2014.