Brønnane 25/4-14 S og 25/4-14 A tilhøyrer utvinningsløyve 203, kor Aker BP er operatør.

Brønnane er avgrensingsbrønnar, og skal borast i området aust for Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Dei geografiske koordinatane for boringa er:

  • 59° 34' 21,4131" N
  • 02° 04' 30,3103" A

Boringa startar etter planen andre halvdel av august 2019, og er venta å vara i 22 døgn.

Brønnane skal borast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Stavanger. Dette er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygd i Sør-Korea i 2010. Ho er eigd og operert av Odfjell Drilling. 

Ptil gav samsvarsfråsegn (SUT) til Deepsea Stavanger i 2017.