Aker BP er operatør for utvinningsløyve 869. Vi har no gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 24/9-13.

Brønnen ligg i Nordsjøen, nær felta Bøyla og Alvheim og har følgjande koordinatar:

  • 59° 17' 51.932" Nord
  • 01° 46' 02.341" Aust

Havdjupna på staden er 117,5 meter.

Boringa startar tidlegast i midten av juni 2019, og er estimert å vara i minst 21 dagar.

Boringa skal gjennomførast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Nordkapp.

Deepsea Nordkapp er ei 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E, eigd og driven av Odfjell Drilling. Innretninga er registrert på Bermuda og klassa av DNV GL.

Deepsea Nordkapp fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2019.