Aker BP har fått samtykke til boring av leitebrønn 25/2-20 i Nordsjøen. Brønnen tilhøyrer utvinningsløyve 442, kor Aker BP er operatør.

Aker BP har gitt brønnen kallenamnet «Liatårnet».

Brønn 25/2-20 skal borast i det såkalla Noaka-området. Noaka står for «Nord for Alvheim, Krafla, Askja», og er ei samling funn aust for Frigg i den midtre delen av Nordsjøen.

Dei geografiske koordinatane til brønnen er:

  • 59° 52' 27.05" Nord
  • 02° 27' 29.23" Aust

Havdjupna på staden er 110 meter.

Boringa startar tidlegast 26. juni 2019 og er anslått å vara i minimum 12 døgn.

Brønn 25/2-20 skal borast med den flyttbare boreinnretninga Deepsea Stavanger.

Deepsea Stavanger er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, eigd og operert av Odfjell Drilling.

Deepsea Stavanger fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i 2017.