Aker BP har fått samtykke til oppstart og drift av brønnhodeinnretningen Valhall flanke vest, samt fremtidig vedlikehold og brønnoperasjoner.

Valhall flanke vest ligger omkring fire kilometer fra Valhall feltsenter. Innretningen er normalt ubemannet.

Samtykket er gitt med følgende vilkår:

Før bruk av innretningen i «stand-alone»-perioder skal Aker BP klarlegge hvordan:

  • krav i aktivitetsforskriften § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner oppfylles, verifiseres, og hvilke eventuelle begrensninger for bemanning av innretningen under ulike værforhold fastsettes, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer, 4. ledd.
  • selskapet sikrer forsvarlig tilrettelegging for den helsemessige beredskapen, jf. aktivitetsforskriften §§ 8 om helsetjenesten, 9 om helsetjenestens oppgaver, og 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.