Skogul ligg i den midtre delen av Nordsjøen, 30 kilometer nordaust for Alvheim. Aker BP er operatør.

Vi har no gitt Aker BP samtykke til bruk av Deepsea Nordkapp til boring av brønn 25/1-S-1 H, ein produksjonsbrønn med to laterale greiner knytt til Alvheim produksjons- og lagringsskip (FPSO) via Vilje-feltet.

Boringa startar etter planen den 26. juli 2019, og har ei forventa varigheit på 85 dagar.

Deepsea Nordkapp er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E, eigd og driven av Odfjell Drilling.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2019.