Brønnen 25/2-22 S tilhøyrer utvinningsløyve 442, kor Aker BP er operatør.

Brønn 25/2-22 S er ein avgrensingsbrønn, og skal borast for å avgrensa funnet 25/2-21 (Liatårnet), som vart påvist i 2019.

Samtykket omfattar også boring av eit sidesteg; 25/2-22 A.

Brønnen har følgjande geografiske koordinatar:

  • 59° 52' 51.32" Nord
  • 02° 28' 0.4" Aust

Havdjupna på staden er 112 meter.

Boringa startar tidlegast i midten av januar 2020 og er estimert til å halda fram i 36 dagar.

Aker BP skal bruka den flyttbare boreinnretninga Deepsea Nordkapp til boringa.

Deepsea Nordkapp er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritime CS 60E, eigd og driven av Odfjell Drilling.

Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i april 2019.