Samtykket omfattar permanent plugging av tre brønnar på Skarvfeltet i Norskehavet.

Brønnaktivitetane startar etter planen i midten av september 2019, og er venta å vare i om lag 25 dagar.

Deepsea Stavanger er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygd i Sør-Korea i 2010. Ho er eigd og operert av Odfjell Drilling.

Vi gav samsvarsfråsegn (SUT) til Deepsea Stavanger 16. mars 2017.