Samtykket omfattar innretningar for prøveutvinning av Frosk-førekomsten, som inngår i Bøylafeltet. Frosk vart påvist med brønn 24/9-14 i 2018. Prøveutvinninga skal etter planen starta i august 2019.