Samtykket omfattar boring av opp til seks produksjonsbrønnar. Boreaktivitetane startar etter planen i andre halvdel av september 2019.

Deepsea Stavanger er ei halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygd i Sør-Korea i 2010. Ho er eigd og operert av Odfjell Drilling.

Vi gav samsvarsfråsegn (SUT) til Deepsea Stavanger 16. mars 2017.