West Linus innretningen
Foto: Seadrill Ltd.

Vedtak

West Linus og relevante deler av North Atlantic Management As organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic Management As sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden West Linus gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene ligger vedlagt):

  • Arbeidsmiljø
  • Logistikk
  • Teknisk sikkerhet, boresystemer og beredskap