West Hercules innretningen
West Hercules innretningen Foto: Equinor

North Atlantic fikk 21.12.12 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen West Hercules.

West Hercules (over) er en 6.generasjon halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea. Innretningen kan operere på vanndyp fra 100 til 3000 meter.

Driftsentreprenør for West Hercules er North Atlantic Drilling med operasjonskontor i Dusavik i Stavanger. Riggen er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap.

Vedtak

West Hercules og relevante deler av North Atlantic management AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic management AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden for West Hercules gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapporten ligger vedlagt).