Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Samsvarsuttalelse til Transocean Offshore Ltd NUF for Transocean Spitsbergen

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Spitsbergen.

Publisert: 22. november 2012

Transocean Offshore Ltd NUF fikk 26.10.2012 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Transocean Spitsbergen.Aker_Spitsbergen_468.jpg

Transocean Spitsbergen (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen Aker H-6e. Den er bygget i 2009 ved Aker Stord, er registrert på Bahamas og har klasse i DnV.

Innretningen har tidligere fått SUT i juli 2009 (da med navnet Aker Spitsbergen). Ved eierskifte må det søkes om ny SUT, som følge av at SUT også omfatter selskapets styringssystem. 

Vedtak
Transocean Spitsbergen og relevante deler av Transocean Offshore Ltd NUFs organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean Offshore Ltd NUF sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.