Transocean Arctic (bildet) er en 4. generasjons borerigg levert fra verksted i Japan i 1986. Den har i mange år vært i operasjon på norsk sokkel. Siden februar 2002 har innretningen ligget i opplag i Ølen.

Foto av Transocean Arctic

Den siste tiden er det foretatt en rekke oppgraderinger om bord, og Transocean Offshore har inngått avtale med Statoil om boreoppdrag med innretningen på Nornefeltet.