Songa Equinox er en halvt nedsenkbar boreinnretning og den første av fire CAT D-rigger som Songa bygger for Statoil.

Foto av Songa Equinox
Foto: Songa Offshore

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Songa Equinox innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Offshore sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Songa Equinox gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene ligger vedlagt):

  • Teknisk sikkerhetssystem, barrierer- og vedlikeholdssystemer
  • Beredskap
  • Arbeidsmiljø og logistikk
  • Teknisk tilstand og styringssystem