Songa Endurance er en halvt nedsenkbar boreinnretning og er den andre av fire CAT D-rigger som Songa bygger for Statoil.

Foto av Songa Endurance
Foto: Songa Offshore

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Songa Endurance innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Offshore sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Songa Endurance gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Boring og brønnteknologi, prosessintegritet inkl. vedlikehold og elektriske anlegg
  • Beredskap

I SUT-behandlingen inngår også tilsyn som er gjennomført i forbindelse med SUT til Songa Equinox, som er den første av CAT D-riggene.