Songa Encourage er en halvt nedsenkbar boreinnretning og er den tredje av fire CAT D-rigger som Songa bygger for Statoil.

Foto av Songa Encourage
Foto: Songa Offshore

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Songa Encourage innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Offshore sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Songa Encourage gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder. I SUT-behandlingen inngår også tilsyn som er gjennomført i forbindelse med SUT til de to første CAT D-riggene; Songa Equinox og Songa Endurance (rapportene ligger vedlagt).