Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Samsvarsuttalelse for Songa Enabler

Songa Offshore har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Songa Enabler.

Publisert: 20. juli 2016

Songa Enabler er en halvt nedsenkbar innretning og den fjerde av CAT D-riggene som Songa bygger for Statoil.

Foto av Songa Enabler
Foto: Songa Offshore

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Songa Enabler innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Offshore sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Songa Enabler gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (rapportene ligger vedlagt):

  • Arbeidsmiljø og beredskap
  • Boring og brønnteknologi og logistikk
  • Vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77