West  Bollsta
West Bollsta-innretningen har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) Foto: Seadrill Europe Management AS

Vedtak

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Seadrill sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med vår behandling av SUT-søknaden har vi gjennomført tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (se rapporter under relatert innhold):

  • Boring og brønn
  • Beredskap
  • Arbeidsmiljø
  • Logistikk
  • Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring