Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Rowan Drilling har fått samsvarsuttalelse for Rowan Stavanger

17. juni 2011 har Petroleumstilsynet gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare bolig- og boreinnretningen Rowan Stavanger som opereres av Rowan Drilling Norway AS (Rowan Drilling). Denne SUT gjelder kun bruk som boliginnretning.

Publisert: 23. juni 2011

Rowan Stavanger er en oppjeckbar innretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Foto av Rowan Stavanger
Foto: Alf Inge Molde, PETROMedia

Rowan Stavanger har plass til 120 personer. Innretningen er registrert i Panama og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

Vedtak

Rowan Stavanger og relevante deler av Rowan Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.