Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Samsvarsuttalelse til Rowan Drilling Norway AS for Rowan Norway

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Rowan Drilling Norway AS samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen Rowan Norway.

Publisert: 9. januar 2013

Rowan Drilling Norway AS fikk 21.12.12 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Norway.

Vedtak

Rowan Norway og relevante deler av Rowan Drilling Norway ASorganisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling Norway ASsørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.