Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Samsvarsuttalelse (SUT) for Petrojarl Knarr FPSO

Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) har fått Ptils samsvarsuttalelse for den flyttbare innretningen Petrojarl Knarr FPSO.

Publisert: 6. november 2014

Petrojarl Knarr FPSO skal brukes på Knarrfeltet, hvor BG Norge AS er operatør. Teekay står for driften av innretningen.

Foto av Petrojarl Knarr
Foto: Teekay

Knarrfeltet ligger i Nordsjøen, om lag 50 kilometer nordøst for Snorre.

Petrojarl Knarr FPSO er klasset i DNV GL og har Bahamas som flaggstat. Innretningen er bygget ved Samsung Heavy Industries i Korea.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Petrojarl Knarr FPSO innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Teekay Petrojarl Production AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem fortsatt møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Petrojarl Knarr FPSO gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene ligger vedlagt):

  • Oppfølging av arbeidsmiljø og logistikkmessige forhold
  • Vedlikehold og barrierer
  • Logistikk, materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker bruk
  • Helsemessige forhold (med bistand fra Fylkesmannen i Rogaland)
  • Helikopterdekk (med bistand fra Luftfartstilsynet)

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77