I 2022 overtok Noble Drilling eierskap og drift for Maersk Drilling sine innretninger med SUT.

SUT ble opprinnelig gitt til Maersk Drilling, men overført til Noble Drilling i forbindelse med fusjonen. Det gjelder følgende innretninger: Maersk Intrepid, Maersk Interceptor, Maersk Invincible, Maersk Integrator, Maersk Reacher og Maersk Innovator.

Noble Reacher innretningen
Noble Reacher (tidligere Maersk Reacher) Foto: Maersk Drilling

Noble Reacher er en oppjekkbar boreinnretning levert i 2008 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Innretningen skal i første omgang brukes på Valhall.

Vedtak

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Noble Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.