Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Maersk Drilling har fått samsvarsuttalelse for Maersk Reacher

15. juli 2011 har Petroleumstilsynet gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Maersk Reacher som opereres av Maersk Drilling Norge AS (Maersk Drilling).

Publisert: 20. juli 2011

Maersk Reacher er en oppjekkbar boreinnretning levert i 2008 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Foto av Maersk Reacher
Foto: Maersk Drilling

Innretningen skal i første omgang brukes på Valhall.

Vedtak

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.