Maersk Reacher innretningen
Maersk Reacher innretningen Foto: Maersk

Maersk Reacher er en oppjekkbar boreinnretning levert i 2008 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Innretningen skal i første omgang brukes på Valhall.

Vedtak

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.