Maersk Invincible innretningen
Foto: Maersk Drilling

Maersk Drilling Norge AS fikk 11. april 2017 Ptils samsvarsuttalelse Maersk Invincible.

Maersk Invincible er en oppjekkbar boreinnretning av typen XLE, bygget ved DSME-verftet i Busan, Sør-Korea i 2016. 

Samsvarsuttalelsen innebærer at Maersk Invincible og relevante deler av Maersk Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt slik at vilkår og forutsetninger i vedtaket blir ivaretatt.

I tillegg til tilsyn i forbindelse med behandlingen SUT-søknadene for de tre søsterinnretningene Maersk Intrepid, Maersk Interceptor og Maersk Integrator, gjennomførte vi for Maersk Invincible tilsyn på områdene:

  • Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, barriere. og vedlikeholdsstyring
  • Beredskap og helidekk
  • Arbeidsmiljø og logistikk
  • Vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdstyring i prosjektering