Maersk Interpid innretningen
Foto: Maersk Drilling

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Mærsk Intrepid innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden til Mærsk Intrepid gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapporene ligger vedlagt):

  • Elektriske systemer, teknisk sikkerhet, boresystemer og arbeidsmiljø
  • Materialhåndtering, beredskap, vedlikeholdsstyring og kran og løfteoperasjoner 
  • Bærende konstruksjoner og maritime systemer
  • Helsemessige og hygieniske forhold (med bistand fra Fylkesmannen i Rogaland, helse og sosialavdelingen )
  • Helikopterdekk (med bistand fra Luftfartstilsynet)