Maersk Integrator innretningen
Foto: Maersk Drilling

Maersk Integrator er en oppjekkbar boreinnretning, levert fra Keppel Shipyard i Singapore i 2014. Innretningen vil bli drevet av Maersk Drilling Norge AS.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Maersk Integrator innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

Maersk Integrator er den tredje oppjekkbare riggen i en serie på fire av denne typen. SUTen for Maersk Integrator bygger blant annet på tilsyn i forbindelse med SUT til Maersk Interceptor og Maersk Intrepid. I tillegg har vi gjennomført flere tilsyn mot Maersk Integrator.