Leiv Eriksson innretningen
Leiv Eriksson innretningen Foto: Deepwater.com

Innretningen fikk første gang SUT i 2008, og var eid og drevet av Ocean Rig. Vi har nå behandlet SUT-søknad om overføring av eksisterende SUT for Leiv Eiriksson til Transocean.

Leiv Eiriksson er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Bingo 9000. Innretningen er klasset av DNV GL og har Marshall Island flagg.

Vedtak

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Leiv Eiriksson innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket vårt er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Transocean sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.