Odfjell Drilling AS fikk 27.08.13 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Island Innovator.

Vedtak

Island Innovator og relevante deler av Odfjell Drilling AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell Drilling AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden

I forbindelse med SUT-søknaden Island Innovator gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder (tilsynsrapportene er vedlagt):

  • Logistikk
  • Beredskap
  • Bore og brønnutstyr