Dette er den første samsvarsuttalelsen som gis som følge av at ordningen er utvidet til å gjelde en rekke typer flyttbare innretninger. 

Foto av Island Frontier
Foto: Island Offshore

SUTen til Island Frontier ble overrakt av direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, under en markering tirsdag 31. oktober.