COSLRival installasjonen
COSLRival installasjonen Foto: COSL

COSL Drilling Europa AS (CDE) fikk 28. mai 2010 Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boliginnretningen COSLRival.

COSLRival er drevet av OSM Offshore fram til 1.6.2010. Innretningen hadde tidligere navnet Port Reval og fikk første gang SUT 3.8.2007.

CDE vil overta driftsansvaret for innretningen fra 1.6.2010. I forbindelse med overdragelse av driftsansvaret kreves det ny SUT, siden SUT er reders (driftsselskapets) eiendom.

COSLRival (bildet) en flyttbar, halvt nedsenkbar innretning av typen Aker H-3. Den ble ferdigstilt fra verft i 1976, opprinnelig utstyrt som konstruksjonsinnretning, men senere ombygd.

Innretningen ble konvertert til boliginnretning i 2003/2004, og har i dag kapasitet på 360 senger. Siste 5-årsklasssing ble utført i 2009.

COSLRival er registrert på Bahamas, med Det norske Veritas (DNV) som klassifiseringsselskap.

CDE har hovedkontor i Sandnes.