Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Tilsyn

Samsvarsuttalelser

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.