Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Tilsyn

Samsvarsuttalelser

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra oss som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. Listen under viser alle innretninger som har mottatt SUT.

Sortert på: Sist publisert