Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Tilsyn

Granskingsrapporter

Vi følger opp fare- og ulykkessituasjoner innenfor vårt myndighetsområde på ulike måter. De mest alvorlige hendelsene blir gransket.