Den 17. januar 2021 inntraff en løftehendelse med personskade på Heidrunfeltet, hvor Equinor er operatør. 

Hendelsen skjedde i forbindelse med avslutning av en kranoperasjon. En dekksoperatør med rolle som anhuker oppholdt seg på toppen av en rørbro (catwalk) og ble truffet i hodet av kranens forløper/krok. Personen falt deretter ned fra toppen av rørbroen til underliggende gangveg, ca. 80-100 cm under.

Faktisk og potensiell konsekvens

Skadet person fikk skader i ansiktsregionen av forløperen/krok da den traff, og ytterligere skade i hodet da han falt ned på gangveien.

Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for ytterligere alvorlig personskade eller død for dekksoperatøren.

Årsak

Granskingen har vist at den direkte årsaken til hendelsen var fasthuking av forløper/krok og at anhukeren stod svært nær da forløper/krok kom løs fra fasthukingen.

Observasjoner

Vi har i denne granskingen ikke identifisert avvik fra regelverket, men vi har observert ett forhold som kategoriseres som forbedringspunkt. Dette gjelder etterlevelse av styrende dokumentasjon for kranoperasjoner.

Hva skjer nå?

Granskingen er nå avsluttet. Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Fristen for dette er satt til 6. september 2021.