Lekkasjen ble oppdaget om morgenen 24. oktober av en operatør som undersøkte området basert på muntlig informasjon om uvanlig lukt. Det ble slått alarm, deler av anlegget ble stengt ned og personell evakuert. Det er ikke meldt om personskader som følge av hendelsen.

Lekkasjen skyldtes innvendig korrosjon i en pumpesikring i krakkeranlegget. Statoil har i ettertid estimert lekkasjeraten til 0,01 kg/s.

Granskingen vår påviste fire regelverksavvik. Det mest sentrale for hendelsen var mangelfulle vurderinger ved endring av driftsbetingelser.

De tre andre avvikene gjelder mangler ved vedlikehold og inspeksjon, mangelfull etterlevelse av rutiner og informasjonsoverføring for sikker drift av anlegget, og manglende risikoforståelse og manglende identifikasjon av risikoforhold ved opprydding av naftaforurenset materiale.

Vi identifiserte i tillegg ett forbedringspunkt vedrørende evakueringsalarm.

Vi har bedt Statoil om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktet som er identifisert innen 23. mars 2018.