Arbeidsulykken på Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland 29. november 2014 skjedde i forbindelse med klargjøring for vedlikehold av en kompressor i krakkeranlegget.

En ansatt falt cirka tre meter ned fra en stige og ble alvorlig skadet da en ventil i høyden skulle opereres. Den ansatte fikk alvorlige hodeskader, i tillegg til bruddskader på kroppen. Han ble innlagt på sykehus.

Ptil besluttet 1. desember 2014 å gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

Avvik

Ptils gransking har identifisert ett avvik fra regelverket. Dette er knyttet til manglende risikovurdering av endring til ventil med gir.

Granskingen har videre identifisert forbedringspunkt knyttet til mangelfull opplæring i ventilens virkemåte, uheldig praksis ved bruk av stige og mangelfull risikovurdering før bruk av stige.

Ptil har nå bedt Statoil om en redegjørelse for hvordan avviket vil bli håndtert og hvordan selskapet vurderer de forbedringspunktene som er identifisert.