Fredag 20. februar 2015, like over klokka 04, falt en mann over bord fra den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8.

Hendelsen inntraff da subseapersonell var i ferd med å klargjøre BOP (Blow Out Preventer/ utblåsningsventil) for å sette denne tilbake i operasjon etter vedlikehold. To subsea-ingeniører arbeidet i moonpool-området, og entret BOP Carrier som brukes til å flytte BOP mellom brønnsenteret og parkert posisjon.

Den ene subsea-ingeniøren gikk ned leideren som fører ned til en liten tilkomstplattform på BOP Carrier. Idet han forlot leideren og trådde ned på gangristen under (gratingen), falt han gjennom et hull og direkte i sjøen 13,5 meter nedenfor. Den andre subsea-ingeniøren observerte fallet og fikk kastet ut en livbøye.

Varsling av mann over bord ble gitt via Scarabeo 8 kontrollrom til beredskapsfartøyet Esvagt Aurora. Personell på Esvagt Aurora mobiliserte sin MOB-båt og plukket mannen opp fra vannet. Han  ble fløyet med helikopter fra beredskapsfartøyet til sykehus for sjekk og behandling. Ingen alvorlige skader ble funnet.

Ptil besluttet raskt å iverksette gransking av hendelsen. Målet med granskingen har vært å klarlegge hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker, faktiske og potensielle konsekvenser og eventuelle identifisere regelverksbrudd.

Direkte årsak

Den direkte årsaken til hendelsen var manglende gangrist på plattformen til BOP Carrier, trolig som følge av stor sjø i forkant av hendelsen.

Potensielle konsekvenser

Senior subsea-ingeniør kunne under minimalt endrede omstendigheter ha pådratt seg alvorlige skader eller ha omkommet.

Avvik

Granskingen har identifisert fire avvik fra regelverket. Disse er knyttet til:

  • Vedlikehold av gangrister (grating)
  • Barrierestyring
  • Vedlikeholdsstyring
  • Kompetanse og opplæring

Scarabeo 8 drives av Saipem Norwegian Branch. Ptil har nå bedt selskapet redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.