Forskrifter før 26.4.2019

Rammeforskriften (PDF)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2019

Rammeforskriften (PDF) 
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2018

Rammeforskriften (PDF)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2017

Rammeforskriften (PDF)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2016

Rammeforskriften (PDF)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2015

Rammeforskriften (PDF) (merk: sist endret 24.5.2013)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2014

Rammeforskriften (PDF) (sist endret 24.5.2013)
Veiledning til rammeforskriften (PDF) (sist endret 24.5.2013)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2013

Rammeforskriften (PDF)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Teknisk og operasjonell forskrift (PDF)
Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift (PDF)

Forskrifter før 1.1.2011

Rammeforskriften (PDF)
Veiledning til rammeforskriften (PDF)

Styringsforskriften (PDF)
Veiledning til styringsforskriften (PDF)

Opplysningspliktforskriften (PDF)
Veiledning til opplysningspliktforskriften (PDF)

Innretningsforskriften (PDF)
Veiledning til innretningsforskriften (PDF)

Aktivitetsforskriften (PDF)
Veiledning til aktivitetsforskriften (PDF)

Midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (PDF)

Veiledning til midlertidig forskrift 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (PDF)

Lovspeil

Vi har valgt å legge den økonomiske og administrative konsekvensvurderingen av det felles regelverket som trådte i kraft 1.1.2011 ut som et lovspeil (PDF).

Selv om vurderingen er fra 2008 og således ikke er helt oppdatert på absolutt alle områder med hensyn til endringene som trådte i kraft 1.1.2011, er den likevel et nyttig hjelpemiddel.