Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Vedtatte endringer i regelverket (april 2019)

Fredag 26. april ble endringer i rammeforskriften fastsatt i statsråd, som medfører at det nå åpnes for bruk av fartøy med gangbro til innkvartering av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten som skal arbeide på enklere innretninger.

Publisert: 29. april 2019

Se Forskrift om endring i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)

Vi fastsatte samme dag endringer i styringsforskriften, innretningsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.

Endringene trer i kraft 1. mai, og fastsettelsesdokumentene er lagt ved under.

Regelverket på nettstedet blir oppdatert så snart som mulig.