Se Forskrift om endring i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)

Vi fastsatte samme dag endringer i styringsforskriften, innretningsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.

Endringene trer i kraft 1. mai, og fastsettelsesdokumentene er lagt ved under.

Regelverket på nettstedet blir oppdatert så snart som mulig.