Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Høringskommentarer

Høring av forslag til endringer i HMS-forskriftene for 2018 er avsluttet. Se alle mottatte kommentarer.

Publisert: 17. oktober 2018

Miljødirektoratet, Statens strålevern og Petroleumstilsynet har hatt på høring endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Høringsfristen var 1. oktober 2018. Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Under kan du laste ned PDF av alle høringskommentarene.

Kontakt

Hilda Kjeldstad

Leder for regelverksutvikling
Telefon: 51 87 33 66