Miljødirektoratet, Statens strålevern og Petroleumstilsynet har hatt på høring endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Høringsfristen var 1. oktober 2018. Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Under kan du laste ned PDF av alle høringskommentarene.