Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Endringer i aktivitetsforskriften

Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet fastsatte endringer i aktivitetsforskriften 25. januar 2019.

Publisert: 3. februar 2019

Endringene trådte i kraft 1. februar. Vi gjorde samtidig endringer i veiledningen til aktivitetsforskriften.

Regelverket på nettstedet vårt er endret tilsvarende.

Kontakt

Hilda Kjeldstad

Leder for regelverksutvikling
Telefon: 51 87 33 66