Endringene trådte i kraft 1. februar. Vi gjorde samtidig endringer i veiledningen til aktivitetsforskriften.

Regelverket på nettstedet vårt er endret tilsvarende.