Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Vedtatte endringar i rammeforskrifta

Endringar i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskrifta) vart fastsette i statsråd 20. desember 2018. Endringane tredde i kraft 1. januar 2019.

Publisert: 13. januar 2019

Me gjorde samtidig ei endring i rettleiinga til rammeforskrifta. Endringa får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

Regelverket på nettstaden vår er endra tilsvarande.

Kontakt

Hilda Kjeldstad

Leder for regelverksutvikling
Telefon: 51 87 33 66