Endringene trådte i kraft 1. januar. Vi gjorde samtidig endringer i veiledningene til forskriftene.

Regelverket på nettstedet vårt er endret tilsvarende.