Endringene trådte i kraft 1. januar. Vi gjorde samtidig endringer i veiledningene til forskriftene.

Regelverket på ptil.no er endret tilsvarende.