Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statsforvalteren i Rogaland foreslår endringer i følgende forskrifter og veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift
  • CO2-sikkerhetsforskriften
     

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring. 

Begrunnelse for forslagene ligger i høringsdokumentet.

Høringsfrist er 1. oktober 2022.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no