Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Regelverk

Endringer og høringer

HMS-regelverket oppdateres årlig etter en prosess hvor partene er sterkt involvert. Forslag til endringer i gjeldende regelverk sendes vanligvis på høring i juli, med høringsfrist i oktober samme år. Alle høringskommentarer publiseres her på nettstedet.