Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 62 Løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner skal klareres, ledes og utføres på en forsvarlig måte, blant annet skal det sikres at personell ikke kommer under hengende last, jf. § 56.
Den ansvarlige skal også sikre at alle løfteoperasjoner med personellforflytting kun utføres med løfteinnretninger som er spesielt utformet og godkjent for dette, jf. § 12.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Se også § 12 og § 41.
For å oppfylle krav til løfteoperasjoner bør standarden NORSOK R-005N brukes.

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander på Tjeldbergodden

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – tiltak etter tidligere tilsyn mot kran og løft, stillas og tilkomstteknikk

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

Statoil - Tjeldbergodden - Kran- og løfte operasjoner og Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 17. juni 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Arbeidsmiljø og løfteoperasjoner

Publisert: 25. mars 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik