Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 59b Planlegging og prioritering

Det skal utarbeides en samlet plan for utføring av vedlikeholdsprogram og korrigerende vedlikeholdsaktiviteter, jf. styringsforskriften § 12.
Det skal foreligge kriterier for setting av prioritet med tilhørende tidsfrister for utføring av de enkelte vedlikeholdsaktivitetene. Kriteriene skal ta hensyn til klassifiseringen som nevnt i § 59.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

For å oppfylle kravet til tidsfrister som nevnt i andre ledd, bør fristene regnes fra det tidspunktet en identifiserer en sviktmodus som er under utvikling eller er inntrådt.

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik